Thursday, June 01, 2006

 

Hula-hula-hoo!

Sino ang tunay na magkaka-love team? Hehehe (Hint: hindi kami kasali ni Jo, gusto ko lang isama pic namin ehehhehe)

Photobucket - Video and Image Hosting
Edzell and Jackie?

Photobucket - Video and Image Hosting
Rina and Julius?

Photobucket - Video and Image Hosting
Ana and John?

Photobucket - Video and Image Hosting
Hindi kami ni Jo, hehehehe!

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?